Logistický a výrobní areál MORAVSKÝ KRUMLOV U BRNA
Technické údaje

Technické parametry:

  • elektřina - distribuční přívod a trafostanice, kapacita vedení 100 kW s možností rozšíření až na 2960 kW
  • voda - průtok vodoměru 10 m/hod; kanalizace dešťová a splašková
  •  informační sítě - rozvod TLF, ISDN
  • Tlakový vzduch - v halách  D1 až D4 jsou instalovány dostatečně dimenzované páteřní rozvody DN 100  až 120 mm, s hustou sítí  rozvodů DN 50 až 60 mm  /, rozvody jsou pro tlak 7 bar
  • rozvody plynu po areálu
  • únosnost podlah 7 000 kg na 1m 2
  • světlá výška-využitelná výška (3,8 – 10 m)
  • mostový jeřáb - 2x (1t a 1,6t)