Logistický areál BOREK U PARDUBIC
Infrastruktura

Dopravní dostupnost

infrastruktura_borek dálnice

D11 - Praha 100 km

        München 500 km

        Wien 270 km

silnice Hradec Králové 10 km

Pardubice 5 km

Brno  150 km
letiště Pardubice 10 km

 

Logistický areál Borek se nachází 6 km od silnice R35 přes obec Býšť, která je důležitou dopravní tepnou především vnitrostátního významu a je též zahrnuta jako doplněk transevropské dálniční sítě TINA. Na úrovni vnitrostátní dopravy je důležitá pro spojení severu Moravy s východem a severem Čech (po jejich dokončení propojí dálnici D47 s dálnicí D11), na úrovni mezinárodní dopravy umožní kvalitní dálniční spojení se severem Německa (společně s D8 a D5) a s Polskem (napojení na D11). Nesmíme též opomenout význam v převedení části transitní dopravy z dálnice D1, která by měla využívat po jejím dokončení kratší trasu D11 + R35 mezi západem a východem.

V dosahu je mezinárodní letiště v Pardubicích 10 km. 

 

Odkazy